Декл. по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Декл. по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

РЕГИСТЪР НА  ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО


Община Населено място Училище Име, презиме и фамилия на лицето, подало декларацията Длъжност на лицето, подало декларацията Вх. №  и дата на подаване на декларацията Вид на декларацията
Търговище Търговище  РУО - Търговище Диана Иванова Цветанова Технически сътрудник - касиер ЧР-21-5/06.06.2018г. т. 2
Търговище Търговище  РУО - Търговище Цветанка Иванова Симеонова главен специалист-човешки ресурси ЧР-21-7/07.06.2018г. т. 2
Антоново Антоново Средно училище  "Свети Свети Кирил и Методий" Мария Асенова Михайлова директор 13/31.05.2018 г. т. 2
Антоново Изворово Начално училище "Д-р Петър Берон" Ангелина Каменова Ангелова директор 12/31.05.2018 г. т. 2
Антоново Стеврек Основно училище  "Никола Йонков Вапцаров" Юксел Хюсеинов Махмудов директор 30/06.06.2018 г. т. 2
Антоново Трескавец Основно училище  "Никола Йонков Вапцаров" Фатме Османова Алиева директор 33/06.06.2018 г. т. 2
Омуртаг Беломорци Основно училище "Георги Бенковски" Диана Стойкова Стоянова директор 22/05.06.2018 г. т. 2
Омуртаг Врани кон Основно училище "Никола Йонков Вапцаров"  Сейфидин Шекибов Ереджебов директор 46/08.06.2018 г. т. 2
Омуртаг Зелена морава Основно училище "Христо Ботев" Емилия Бончева Стефанова директор 39/07.06.2018 г. т. 2
Омуртаг Камбурово Основно училище  "Христо Ботев" Здравка Кръстева Динчева директор  73/01.08.2018 г. т. 2
Омуртаг Омуртаг Първо начално училище "Христо Смирненски" Стелиян Иванов Борисов директор 21/05.06.2018 г. т. 2
Омуртаг Омуртаг Второ начално училище  "Васил  Левски" Татяна Петрова Петрова директор 18/04.06.2018 г. т. 2
Омуртаг Омуртаг Профилирана гимназия "Симеон Велчев" Димитър Христов Димитров директор 47/08.06.2018 г. т. 2
Омуртаг Омуртаг Основно училище  "Акад. Даки Йорданов" Теодора Цветанова Витова директор 09/31.05.2018 г. т. 2
Омуртаг Омуртаг Професионална гимназия   по транспорт и лека промишленост Райна Стоянова Борисова директор 17/04.06.2018 г. т. 2
Омуртаг Плъстина Основно училище   "Д-р Петър Берон" Мустафа Ахмедов Ваклев директор 52/08.06.2018 г. т. 2
Опака Голямо градище Основно училище   "Алеко  Константинов" Джошкун Сабриев Феимов директор 29/06.06.2018 г. т. 2
Опака Крепча Основно училище  "Васил Левски" Седат Фехимов Мехмедов директор 53/08.06.2018 г. т. 2
Опака Опака Средно училище  "Васил Левски" Борислав Петров Борисов директор 43/08.06.2018 г. т. 2
Попово Водица Основно училище    "Отец Паисий" Атанас Стефанов Атанасов директор 16/01.06.2018 г. т. 2
Попово Зараево Основно училище "Свети свети Кирил и Методий" Петър Йорданов Стоянов директор 28/06.06.2018 г. т. 2
Попово Ломци Основно училище " Христо Ботев"  с. Ломци Ахмед Сюлейманов Сеидов директор 48/08.06.2018 г. т. 2
Попово Попово Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" Румен Коев Рачев директор 27/06.06.2018 г. т. 2
Попово Попово Основно училище "Свети Климент Охридски" Кармелина Панайотова Колева директор 15/01.06.2018 г. т. 2
Попово Попово Основно училище   "Любен Каравелов" Светослав Янков Минчев директор  59/03.07.2018 г.  т. 2
Попово Попово Профилирана гимназия "Христо Ботев" Венелин Николов Лазаров директор 07/30.05.2018 г. т. 2
Попово Попово Професионална гимназия   по техника и лека промишленост Каролина Димова Христова-Маркова директор  65/11.07.2018 г. т. 2
Попово Попово Професионална гимназия   по селско стопанство Теменуга Иванова Тодорова директор 25/06.06.2018 г. т. 2
Попово Садина Основно училище "Христо Ботев" Илка Банева Дечева директор 34/07.06.2018 г. т. 2
Попово Светлен Основно училище  "Антон Страшимиров" Биляна Неделчева Милева директор 51/08.06.2018 г. т. 2
Попово Славяново Oсновно училище " Васил Левски " Боряна Ламбева Николова директор 88/02.01.2019 г. т. 2
Търговище Вардун Основно училище "Христо Ботев" Нихат Мехмедов Билялов директор  66/17.07.2018 г. т. 2
Търговище Голямо ново Основно училище  "Георги  Стойков Раковски" Стилиана Николова Димитрова директор 38/07.06.2018 г. т. 2
Търговище Драгановец Основно училище   "Св.Св. Кирил и Методий" Снежана Костадинова Димитрова  директор  82/07.12.2018г. т. 2
Търговище Дралфа Основно училище  "Св.св. Кирил и Методий" Цветелина Стойнова Дамянова директор  68/18.07.2018 г. т. 2
Търговище Лиляк Основно училище "Христо Ботев" Мария Манева Иванова директор 02/28.05.2018 г. т. 2
Търговище Макариополско Обединено училище   "Христо Ботев" Милчо Василев Манев директор 06/30.05.2018 г. т. 2
Търговище Надарево Основно училище   "Паисий  Хилендарски" Веселин Добринов Николов директор 76/09.08.2018 г. т. 2
Търговище Подгорица Основно училище "Отец Паисий" Женя Петрова Тодорова директор 50/08.06.2018 г. т. 2
Търговище Търговище Първо основно училище   "Христо Ботев" Димитър Кънчев Алексиев директор 31/06.06.2018 г. т. 2
Търговище Търговище Второ основно училище  "Никола Йонков Вапцаров" Таня Пенчева Петкова директор 19/05.06.2018 г. т. 2
Търговище Търговище Трето основно училище  "Петко Рачов Славейков" Наталия Стефанова Миланова директор  71/25.07.2018 г. т. 2
Търговище Търговище  Четвърто основно училище  "Иван Вазов" Бойка Йорданова Сотирова директор 04/29.05.2018 г. т. 2
Търговище Търговище Спортно  училище  "Никола Симов" Кольо Йовчев Калев директор 20/05.06.2018 г. т. 2
Търговище Търговище Първо средно училище "Свети Седмочисленици" Севдалина Петкова Зафирова директор 42/08.06.2018 г. т. 2
Търговище Търговище Професионална гимназия по  икономическа информатика "Джон Атанасов" Георги Димитров Николов директор 45/08.06.2018 г. т. 2
Търговище Търговище Професионална техническа гимназия "Цар Симеон Велики" Николай Иванов Николов директор 05/29.05.2018 г. т. 2
Търговище Търговище Професионална гимназия    по електротехника и строителство Иваничка Величкова Дянкова директор 40/07.06.2018 г. т. 2
Търговище Търговище Професионална гимназия по   туризъм и хранително-вкусови технологии "Алеко Константинов" Йордан Панайотов Шиваров директор 78/24.08.2018 г. т. 2
Търговище Търговище Професионална гимназия   по земеделие Димитрина Иванова Йорданова директор 90/23.01.2019 г. т. 2
Търговище Търговище Второ  средно училище   "Професор Никола Маринов" Анета Иванова Куманова директор 85/19.12.2018 г. т. 2
Търговище Търговище Център за специална образователна подкрепа  Йорданка Димитрова Маринкова директор 37/07.06.2018 г. т. 2НА ВНИМАНИЕТО НА:
АНКЕТА


Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2019, Всички права запазени.
Декл. по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ