Декларации-чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Декларации-чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ


 РЕГИСТЪР НА  ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, т.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО
Община Населено място Училище Име, презиме и фамилия на лицето, подало декларацията Длъжност на лицето, подало декларацията Вх. №  и дата на подаване на декларацията Вид на декларацията
Омуртаг Камбурово Основно училище  "Христо Ботев" Здравка Кръстева Динчева директор  63/04.07.2018 г.  т. 1 
Попово Попово Основно училище   "Любен Каравелов" Светослав Янков Минчев директор 56/02.07.2018 г.  т. 1 
Попово Попово Професионална гимназия   по техника и лека промишленост Каролина Димова Христова-Маркова директор 55/02.07.2018 г.  т. 1 
Търговище Вардун Основно училище "Христо Ботев" Нихат Мехмедов Билялов директор 58/02.07.2018 г. т. 1 
Търговище Дралфа Основно училище  "Св.св. Кирил и Методий" Цветелина Стойнова Дамянова директор 57/02.07.2018 г.  т. 1 
Търговище Търговище Трето основно училище  "Петко Рачов Славейков" Наталия Стефанова Миланова директор 70/25.07.2018 г.  т. 1 
Търговище Търговище Професионална гимназия по   туризъм и хранително-вкусови технологии "Алеко Константинов" Йордан Панайотов Шиваров директор 74/02.08.2018 г.  т. 1 
Търговище Драгановец Основно училище   "Св.Св. Кирил и Методий" Снежана Костадинова Димитрова  директор 79/14.11.2018 г. т. 1


НА ВНИМАНИЕТО НА:
АНКЕТА


Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2018, Всички права запазени.
Декларации-чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ