Декларации, чл. 12 ЗПУКИ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Декларации, чл. 12 ЗПУКИ


Регистър на декларациите по чл.12 от Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси

РУО-Търговище
       
Длъжност Име, презиме, фамилия   и дата на подаване на декларацията Изразено съгласие за публикуването на декларацията
Главен специалист-човешки ресурси Цветанка Иванова Симеонова 31-1/13.01.2009 г.; 31-2/13.01.2009 г.; 2337/22.10.2010 г.; 2423/05.11.2010 г.; 658/11.04.2011 г.; 55/31.03.2017 г. не
Технически сътрудник-касиер Диана Иванова Цветанова 38-1/15.01.2009 г.; 38-2/15.01.2009 г. не
Изпълнител шофьор-домакин Данчо Василев Данов 68/13.11.2017 г.        69/13.11.2017 г. да
       
       
  По Програма "Старт на кариерата"  
       
       
Длъжност Име, презиме, фамилия   и дата на подаване на декларацията Изразено съгласие за публикуването на декларацията
Младши експерт Даниела Миткова Иванова 50/01.03.2017 г.; 51/01.03.2017 г. не
       
       
       
ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ – ГРАД ТЪРГОВИЩЕ
       
       
       
Име, презиме  и фамилия Длъжност   и дата на подаване на декларация Изразено съгласие за публикуването на декларацията
Антон Тодоров Атанасов Ръководител на ЦКО № 21/17.02.2016 г. и № 22/17.02.2016 г. Не
Димана Красимирова Петрова Кариерен консултант в ЦКО № 23/17.02.2016 г. и № 24/17.02.2016 г. Не
Гинка Андреева Андреева Кариерен консултант в ЦКО № 25/17.02.2016 г. и № 26/17.02.2016 г. Не
Ивалина Илиева Върбанова Кариерен консултант в ЦКО № 31/22.02.2016 г. и № 32/22.02.2016 г. Не

НА ВНИМАНИЕТО НА:
АНКЕТА


Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2018, Всички права запазени.
Декларации, чл. 12 ЗПУКИ