Декларации, чл. 12 ЗПУКИ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Декларации, чл. 12 ЗПУКИ


Регистър на декларациите по чл.12 от Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси

за служителите на РУО-Търговище

за служителите на Център за кариерно ориентиране
НА ВНИМАНИЕТО НА:
АНКЕТА


Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2017, Всички права запазени.
Декларации, чл. 12 ЗПУКИ