Външно оценяване РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО


Реклама


Външно оценяване

РЕЗУЛТАТИ - НВО 7 кл. 2015 г. РЕЗУЛТАТИ - НВО 7 кл. 2015 г.

Резултатите от изпитите на седмокласниците може да видите тук:

РЕЗУЛТАТИ - НВО 4 кл. 2015 г. РЕЗУЛТАТИ - НВО 4 кл. 2015 г.

Резултати от изпитите на четвъртокласниците

РЕЗУЛТАТИ - НВО 7 кл. 2014 г. РЕЗУЛТАТИ - НВО 7 кл. 2014 г.

Резултатите от изпитите на седмокласниците може да видите тук:

РЕЗУЛТАТИ - НВО 4 кл.  2014 г. РЕЗУЛТАТИ - НВО 4 кл. 2014 г.

Резултатите от изпитите на четвъртокласниците може да видите тук:

Заповед за промяна датата на НВО - ОНГО Заповед за промяна датата на НВО - ОНГО

Заповед №РД 09-470/28.03.2014 г. за промяна на Заповед № РД 09-1130/04.09.2013 г. на министъра на образованието.

Организиране на НВО през учебната 2013/2014 година Организиране на НВО през учебната 2013/2014 година

Заповед за утвърждаване на Изисквания за провеждане на НВО на учениците от ІV клас, VІІ клас и VІІІ клас интензивно изучаване на чужд език през учебната 2013/2014 година и Приложения 1-5

Външно оценяване Външно оценяване

Заповед № РД09-1130/04.09.2013 г. на министъра на образованиетоНА ВНИМАНИЕТО НА:
АНКЕТА


Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2015, Всички права запазени.
Външно оценяване